วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

   

       พลอากาศโท เพชร เกษตรสุวรรณ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ และผู้แทน เข้าร่วมพิธี ฯ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1