วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

หัวข้อประกาศ วันที่อัพเดท
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กวป.พอ.) 13/6/2567 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๖ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กวป.พอ.) 10/6/2567 
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กกพ.บก.พอ.) 6/6/2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๓ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ ผกง.พอ., ผธก.บก.พอ.) 6/6/2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กรก.พอ.) 4/6/2567
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.) 4/6/2567
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๓ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กรก.พอ.)  17/5/2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๖๒ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.)  23/5/2567 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๔ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.)   23/5/2567
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๗ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.)  23/5/2567
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๕ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.)  17/5/2567
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๖ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.)  17/5/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๖ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กวป.พอ.)  17/5/2567
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๖๔ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.)  17/5/2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๔ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กวภ.พอ.)  17/5/2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๕ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ วพอ.พอ.)  17/5/2567
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๙๙ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.) 17/5/2567 
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กวป.พอ.)  7/5/2567
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๓ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ แผนกธุรการ,แผนกการเงิน พอ.) 7/5/2567 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ น.พยาบาลอาวุโส พอ.) 7/5/2567 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายขนส่ง กรก.พอ.)  7/5/2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑๓๖ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.)  7/5/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๔ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กวภ.พอ.)  2/5/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๕ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ วพอ.พอ.) 2/5/2567 
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.)  2/5/2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๓ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.)  2/5/2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๗ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.จันทรุเบกษา พอ.)  2/5/2567
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.) 19/4/2567 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ สนง.ผบช.พอ.) 4/4/2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.) 4/4/2567
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๖ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กวป.พอ.) 4/4/2567
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๔ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.)  25/3/2567
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายช่างโยธา กรก.พอ.) 25/3/2567
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๔ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กวภ.พอ.) 25/3/2567
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๕ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ วพอ.พอ.) 25/3/2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๗๗ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.) 25/3/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ สนง.ผบช.พอ.) 21/3/2567
losticonประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๓ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.) 21/3/2567
losticonประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายขนส่ง กรก.พอ.) 14/3/2567
losticonประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๘ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กวป.พอ.) 14/3/2567
losticonประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๗ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.จันทรุเบกษา พอ.) 14/3/2567
losticonประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ น.พยาบาลอาวุโส พอ.)  14/3/2567
losticonประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๖๒ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.)  14/3/2567