วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

หัวข้อประกาศ วันที่อัพเดท
ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๘ เหล่าทหารแพทย์ ขั้นสุดท้าย  17/07/2567
ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๘ เหล่าทหารแพทย์ ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) 5/06/2567
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568 4/11/2567