วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

     พลอากาศโท เพชร เกษตรสุวรรณ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ นำคณะเจ้าหน้าที่ทำงานจัดทำทะเบียนด้านสุขภาพของกำลังพลกองทัพอากาศ ที่พักอาศัยในแฟลตทหารอากาศทุ่งสีกันและหลังสถานีรถไฟดอนเมือง กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการกองทัพอากาศและครอบครัวที่พักอาศัยอาศัยในแฟลตทหารอากาศทุ่งสีกัน และหลังสถานีรถไฟดอนเมือง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำทะเบียนข้อมูลด้านสุขภาพของกำลังพล ทอ.โดยมี พลอากาศเอก ฐากูร นาครธรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และ นาวาอากาศเอกหญิง อาทิมา บุญวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)กรมแพทย์ทหารอากาศ ผู้จัดโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานกีฬาสีประจำปี ๒๕๖๖ ของชาวแฟลตสีกัน ณ สนามกีฬาแฟลตทหารอากาศทุ่งสีกัน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ธ.ค.๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ในการนี้เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับจำนวนลักษณะ ภาวะสุขภาพและโครงสร้างของประชากรทุกคน ในทุกครัวเรือนของกำลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว (Family Folder) ที่พักอาศัยในแฟลตทหารอากาศทุ่งสีกัน และหลังสถานีรถไฟดอนเมือง (โครงการนำร่อง) เพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ ให้กับกำลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว ตอบสนองนโยบายผู้บัญชาทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้านสวัสดิการที่ให้ความสำคัญกับกำลังพลกองทัพอากาศด้านพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และนโยบายของกรมแพทย์ทหารอากาศ ในเรื่อง Better Health Servicefor RTAF "เมื่อเจ็บป่วยให้นึกถึงเราเป็นอันดับแรก" พร้อมกันนี้ได้มอบแบบประเมินภาวะสุขภาพให้แก่ประธานแฟลตแต่ละหลัง เพื่อแจกจ่ายให้ข้าราชการและครอบครัวที่อาศัยในแฟลต ทั้งนี้โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้จัดบุคลากรทางการแพทย์มาร่วมกิจกรรม ให้บริการวัดความดัน ให้ความรู้ด้านสุขภาพ และแจกยาและเวชภัณฑ์ แก่ข้าราชการและครอบครัวที่มาร่วมงานด้วย

 1 112345