วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

  พลอากาศโท เพชร เกษตรสุวรรณ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖ และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลากรของกรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๗๓ รางวัล พร้อมทั้งได้กล่าวสดุดีเชิดชูเกียรติให้แก่ ผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม พลอากาศเอกประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 1

2

14

15