วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

กรมแพทย์ทหารอากาศ

เบอร์โทรติดต่อ :

       โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช - โทรศัพท์  :  02-534-7555, 02-534-7666

       แผนกธุรการ กรมแพทย์ทหารอากาศ   - โทรศัพท์  :  02-534-2578   โทรสาร   : 02-534-2578

       ผู้ดูแลเว็บไซต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ : 02-534-20008 

      ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมแพทย์ทหารอากาศ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ตั้ง :


          ​171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ผู้จัดทำ สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

แผนที่ :