วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

แจ้งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน พอ.

สแกน QR CODE 

หรือ คลิกที่ QR CODE

qrcode 23781678

 

กองตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
Complaint Division
คลิกที่รูป

Complans