วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

   

        พลอากาศโท เพชร เกษตรสุวรรณ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี ผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ ข้าราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมในพิธี ฯ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1