กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนชุดปฏิบัติการแพทย์ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๔ คน พร้อมยาและเวชภัณฑ์ ในภารกิจการอพยพคนไทยในอิสราเอล ในเที่ยวบินแรก ได้ออกเดินทางเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๐.๓๐ โดยเครื่องบิน A340-500 ของกองทัพอากาศ เดินทางไปอพยพคนไทยในอิสราเอล จำนวน ๑๓๐ คน ก่อนนำผู้อพยพคนไทยขึ้นเครื่องกลับ ชุดปฏิบัติการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ตรวจสอบความพร้อมบินของผู้โดยสาร โดยได้ทำการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรอง ตรวจโรค ให้การพยาบาลพร้อมยาและเวชภัณฑ์ และดูแลให้การพยาบาลขณะเดินทางบนเครื่อง และได้เดินทางกลับถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗๐๐ การปฏิบัติภารกิจนำคนไทยในอิสราเอลกลับสู่มาตุภูมิเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ใจถึงใจไปทันที
# กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

< ผู้ลงข้อมูล : จ.อ.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev