พลอากาศตรี ชัยยา จันทร์ใส เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้างและ พนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การแถลงนโยบาย ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (VTC), Facebook Live กองทัพอากาศไทย และ RTAF IPTV : www.rtaf.live เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม พอ.๑ และที่ตั้ง หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ

< ผู้ลงข้อมูล : จ.อ.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev