พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สังกัด ทอ. จัดโดยสำนักงานพัฒนาระบบราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ภายในงานได้รับเกียรติจาก นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ และน.อ.หญิง ภัคภร โลจนะวงศกร เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน ประกอบด้วย บุุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานพยาบาล สังกัด ทอ. และหน่วยเกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ หน่วย ระหว่าง ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ศูนย์ปฎิบัติการแพทย์ทหารอากาศ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev