พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ตลอดจนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมให้การต้อนรับ

          ในการนี้ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พงศธร คชเสนี ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้บรรยายสรุปเกี่ยวกับ ภารกิจ ผลการปฏิบัติภารกิจ และข้อขัดข้อง ของกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงาน กำลังพลเพื่อจะได้ร่วมกันพัฒนากองทัพอากาศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารอากาศ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev