พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ คุณ ศาศวัต สุนทรส ผู้จัดการหน่วยปลูกป่าและบำรุงรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. และคณะ ในโอกาสเข้ามาร่วมประชุม นำเสนอโครงการของคณะทำงานจาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในการช่วยลด carbon credit ปลูกต้นไม้ให้ทั่วกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อส่งเสริม ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทอ. ตามวิสัยทัศน์ “ กองทัพอากาศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Air Force)ภายในปี ๒๕๘๑ “ โดยมี คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม พอ. เข้าร่วมประชุม ฯ
     หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ฯ ได้เดินสำรวจต้นไม้ โดยรอบ กรมแพทย์ทหารอากาศ และรพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ. เพื่อร่วมวางแผนในการปลูกต้นไม้ของ พอ. เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม พอ. ๑

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev