สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำโดย คุณชรินทร์ทิพย์ สุนทรกิจ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางมายังกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อเข้าจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อปปี้) เนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อหารายได้เป็นสาธารณกุศลสมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการป้องกันประเทศชาติ
          ในการนี้ พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง มารศรี ลาภานันต์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ให้การต้อนรับ และร่วมสนับสนุนเงินจัดซื้อดอกป๊อบปี้ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารอากาศ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev