พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กรมแพทย์ทหารอากาศ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นาวาอากาศเอก นคร บุญมี รองเสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ /หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ควบคุมและดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กรมแพทย์ทหารอากาศ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ
             ในการนี้เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ร่วมกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ ได้แก่ การอบอุ่นร่างกาย การดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง ๒.๔ กิโลเมตร พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สวนสุขภาพ ทอ. (ท่าดินแดง)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev