พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ของกรมแพทย์ทหารอากาศ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ(๕ ธันวาคม ๒๕๖๕) โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่โดยรอบกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีของข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม บริเวณโดยรอบกรมแพทย์ทหารอากาศ และจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ กำลังพลกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าอาคาร กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev