กรมแพทย์ทหารอากาศ โดย คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กำลังพล กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดกิจกรรมงาน วันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
           การจัดกิจกรรมงานวันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการดำเนินกิจกรรมมาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กำลังพล กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพไม่เพียงแต่ทางด้านร่างกาย แต่รวมถึงการดูแล สุขภาพทางด้านจิตใจ ที่สำคัญเพื่อป้องกันการเกิดความเครียดเรื้อรัง อันนำไปสู่ โรคซึมเศร้าได้ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
- การบรรยายความรู้ โดยทีมวิทยากร จิตแพทย์และนักจิตวิทยาคลินิก สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
- กิจกรรม ออกกำลังกายบำบัด " ลีลาศในจังหวะ ฮัสเซิล "
- ชิม ช้อป ใช้ "ตลาดนัดสร้างสุข"
- จับฉลากแจกรางวัลภายในงาน

        นอกจากนี้ กรมแพทย์ทหารอากาศ ยังได้สนับสนุนนโยบาย กองทัพอากาศ เน้นเสริมสร้างให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเปี่ยมไปด้วยความสุข ด้วยหลัก สุขกาย สุขใจ สุขจิต และสุขสังคม เพื่อให้มีความมั่นคงในชีวิต และมี ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev