พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี 2565 และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลดีเด่น ของกรมแพทย์ทหารอากาศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 64 รางวัล โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน​ 2565 ณ ห้องประชุม พลอากาศเอกประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev