พลอากาศโท ไกรเลิศ เธียรนุกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้แก่ พลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ เป็นเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศท่านใหม่ โดยมี ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ
ในการนี้ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศท่านใหม่ ได้ขึ้นกล่าวแถลง “นโยบายกรมแพทย์ทหารอากาศ” ให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้รับทราบ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev