งานวิ่งการกุศล “วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน” (RUN WITH WINGS) พร้อมปฎิบัติการอย่างยิ่งใหญ่ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ในวันที่ 11 กันยายน 2565 โดยมี พลอากาศโท ไกรเลิศ เธียรนุกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ, นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ, รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ดร.ณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือตลาดยิ่งเจริญ และประธานมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ, พลอากาศเอก มานะ ประสพศรี อุปนายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ,พลอากาศโท พิบูลย์ วรวรรณปรีชา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคุณพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน ร่วมพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งในครั้งนี้ด้วย

          โครงการ “วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน” เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ตลาดยิ่งเจริญ มูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งโรงพยาบาลทั้งสองแห่งอยู่ในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศให้บริการประชาชนในพื้นที่เขต ดอนเมือง หลักสี่ สายไหม สะพานใหม่ บางเขน รวมทั้งจังหวัด ใกล้เคียง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งครั้งนี้มากถึง 5,100 คน สำหรับโครงการดังกล่าวได้วางแผนโครงการตั้งแต่ปี 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางคณะผู้จัดงานคำนึงถึงความปลอดภัยของนักวิ่งเป็นอันดับแรก จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานวิ่งติดปีก แชริตี้รัน ออกไปถึง 4 ครั้ง ตลาดยิ่งเจริญ จึงได้มอบเงินรายได้จากค่าสมัคร ของผู้ร่วมแข่งขันในโครงการ “วิ่งติดปีก แชริตี้รัน” โดยยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จำนวน 2,000,000 บาท และได้มอบให้กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์เหล่านี้จะได้นำมาใช้เพื่อการบริการประชาชนในทุกระดับต่อไป รวมถึงการพยาบาลอื่นๆ ร่วมในโครงการ “โรงพยาบาลของพ่อ ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19” ในช่วงที่ผ่านมา

          ภายในงานนี้กรมแพทย์ทหารอากาศได้มีการสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งอุปกรณ์การแพทย์สำหรับช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและรถพยาบาล พร้อม stand by ในจุดปฐมพยาบาลทุกจุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแพทย์ให้แก่นักวิ่งทุกท่าน นอกจากนี้ยังมี Medic Runner หรือ Runner Guard ที่ติดสัญลักษณ์ลูกโป่งกาชาด ร่วมวิ่งไปกับนักวิ่งทุกระยะ เพื่อดูแลและตรวจตราหากมีนักวิ่งได้รับบาดเจ็บและพร้อมช่วยเหลือได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้แล้วนักวิ่งทุกท่านจะได้สัมผัสกับสถานที่สำคัญในพื้นที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองหลายแห่ง โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติที่ใช้เป็นจุดปล่อยตัว นักวิ่งที่มาร่วมงานได้ยืนอยู่ท่ามกลางเครื่องบินที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์การบินของชาติทุกลำได้นำมาจัดแสดงอยู่ที่แห่งนี้อีกด้วย

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev