พล.อ.อ. นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศให้เกียรติเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ

          ในการนี้ พล.อ.ท.ไกรเลิศ เธียรนุกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พล.อ.ต.วิษณุ ภู่ทอง รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ, พล.อ.ต.ชวลิต ดังโกสินทร์ เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ, น.อ.นภ ตู้จินดา รองเสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์

          พร้อมทั้ง พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการ รพ.ฯ, น.อ.ทวีวงศ์ หาญดำรงค์ รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ, น.อ.ชัยยา จันทร์ใส รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ และ น.อ.วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ นายทหารบริหารงาน รพ.ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง รพ.ฯ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์

           อาคารศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๙๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างบนพื้นที่ ๑๔๒ ตารางวา มีระยะเวลาก่อสร้าง ๕๗๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ ก่อสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการรักษาพยาบาลโรคหัวใจ รองรับงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจแบบครบวงจร ให้แก่ข้าราชการ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป

โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอย ดังนี้
ชั้นที่ ๑ เป็นแผนกผู้ป่วยนอกโรคหัวใจ
ชั้นที่ ๒ เป็นแผนกตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
ชั้นที่ ๓ เป็นห้องทำหัตถการสวนหลอดเลือดหัวใจ
ชั้นที่ ๔ เป็นหอผู้ป่วยสังเกตอาการ
ชั้นที่ ๕ เป็น หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ
และชั้นที่ ๖ เป็น หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตและโรคหัวใจทั่วไป

           เมื่อการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจเสร็จสิ้น โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จะมีความเป็นเลิศในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในระดับประเทศ สามารถให้บริการข้าราชการ ครอบครัว นักเรียนทหาร พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดกองทัพอากาศ และประชาชนทั่วไป ได้อย่างครบวงจรเต็มศักยภาพต่อไป

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev