พล.อ.ท.ไกรเลิศ เธียรนุกุล จก.พอ. เข้ามอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๖ สาขาการแพทย์ทหารและการบริการสังคม” ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ พล.อ.ต.บุญเลิศ จุลเกียรติ อดีตผู้อำนวยการ รพ.พยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักงาน วพอ.พอ.

           สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือก ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณบุคลากรสายแพทย์ทหาร และตำรวจ ผุ้ที่ประกอบคุณงามความดี ที่เป็นตัวอย่างให้อนุชนคนรุ่นหลัง นำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตดี มีคุณภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ที่คิดดีให้ปรากฏเป็นรูปธรรม โดยได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล ในงานประชุมวิชาชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมภ์ ครั้งที่ ๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๕ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

          ติดตามประวัติ พล.อ.ต.บุญเลิศ จุลเกียรติ ได้ที่นี่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3698430890297306&id=100003912940945

           

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ต.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev