พลอากาศโท ไกรเลิศ เธียรนุกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกองทัพอากาศ (MERT,RTAF) ครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็นการฝึกระบบการบริหารจัดการ MERT,RTAF และการเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ประสบภัยด้วย ฮ.๑๑ (EC - 725) โดยมี พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นำเยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกฯ ซึ่งเป็นทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑๖ คน โดยมีทีมครูฝึก ของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑๒ คน อำนวยการฝึกสอน เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ลานกระโดดร่มพาราเซล โรงเรียนการบิน อ.กำแพงแสน จว.นครปฐม
    การฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการร่วมกับ ฮ.๑๑ (EC-725) ในการเคลื่อนย้ายทางอากาศยานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยแบ่งเป็นการฝึก Static และบินจริง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ของกรมแพทย์ทหารอากาศ และสามารถสนองต่อภารกิจของกองทัพอากาศต่อไป

           

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ต.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev