พล.อ.ท.ไกรเลิศ เธียรนุกุล จก.พอ. พร้อมด้วย พล.อ.ต.เพชร เกษตรสุวรรณ ผอ.ศปพ.พอ. เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจคัดกรองทหารกองประจำการ ทอ. รุ่นปี ๖๕ ผลัดที่ ๑ ของทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ศปพ.พอ. และ กวป.พอ. ในการจัดตั้งจุด Swab เพื่อคัดกรองโรค COVID – 19 ให้แก่ทหารกองประจำการ ทอ. ผลัดใหม่ จำนวน ๑,๔๙๐ คน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 โดยมี น.อ.นพดนัย ชัยสมบูรณ์ รอง ผอ.ศปพ.พอ.(ยก.) พร้อมด้วย น.อ.หญิง พันธิภา วิวัฒนขจรสุข ผอ.กวป.พอ. นำเยี่ยมชมการปฏิบัติภารกิจฯ ในการนี้ จก.พอ. ได้มอบน้ำดื่มและขนมเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติภารกิจ เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๕ ณ กรม ตอ.รอ.อย.

           

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ต.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev