พลอากาศเอก ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้แก่ พลอากาศโท ไกรเลิศ เธียรนุกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ท่านใหม่ โดยมี ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ

          ในการนี้ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ท่านใหม่ ได้ขึ้นกล่าวแถลง “นโยบายเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ “ ให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้รับทราบ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

  

           

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ต.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev