ศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศ โดย กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ ให้แก่ นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๓ และ ๕ โรงนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จำนวน ๑๖๑ คน และฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น เข็มที่ ๓ และ ๔ ให้แก่นักเรียจ่าอากาศ ชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำนวน ๑๗๘ คน เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน (อาคารเดิม) กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ต.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev