พล.อ.ท.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ จก.พอ. พร้อมด้วย พล.อ.ต.ชวลิต ดังโกสินทร์ เสธ.พอ. และ น.อ.นภ ตู้จินดา รอง เสธ.พอ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศ ที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ กำลังพล กองทัพอากาศ
          ทั้งนี้ ได้ติดตามปัญหา ข้อขัดข้อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๖๔ ณ ศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ต.หญิงวรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร 2-0008

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev