พลอากาศตรี วิษณุ ภู่ทอง นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผ่านระบบประชุมทางไกล (VTC) ณ ห้องประชุมพอ.๒ และผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม พอ.๑ นอกจากนี้ กำลังพล กรมแพทย์ทหารอากาศ ณ ที่ตั้งหน่วย ได้รับชมการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ผ่านระบบเครือข่าย IP TV และระบบ Cable TV ทอ. เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : น.ส.วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร 2-0008

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev