กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีแสดงความยินดีแก่ ผบช.พอ. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในโอกาสนี้ พล.อ.ต.วิษณุ ภู่ทอง รองจก.พอ.ได้เป็นผู้แทน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พอ. กล่าวแสดงความยินดีและมอบพวงมาลัยดอกไม้แก่ พล.อ.ท. ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งจก.พอ. ในการนี้ จก.พอ. ได้กล่าวขอบคุณพร้อมให้โอวาท โดยมี ผบช.พอ. ผอ.สวบ.ทอ. หน.นขต.พอ. หน.นขต.บก.พอ. และฝอ.ประจำผบช.พอ. เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องโถง ชั้น 3 สนง.ผบช.พอ.

          พร้อมกันนี้ น.อ.นภ ตู้จินดา ได้นำคณะฝอ.ประจำ ผบช.พอ. เข้ากล่าวแสดงความยินดีและมอบพวงมาลัยดอกไม้แก่ พล.อ.ต.วิษณุ ภู่ทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รอง จก.พอ. ณ ห้องทำงานรองจก.พอ. และผู้แทน ฝอ.ประจำผบช.พอ. ได้เป็นผู้แทน บุคลากร พอ.เข้ากล่าวแสดงความยินดีและมอบพวงมาลัยดอกไม้แก่ น.อ.นภ ตู้จินดา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองเสธ.พอ. ณ ห้องทำงาน รองเสธ.พอ.เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ สนง.ผบช. ชั้น 3 อาคาร บก.พอ.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : น.ส.วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร 2-0008

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev