พลอากาศเอก ธนวิตต สกุลแสงประภา ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้แก่ พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ท่านใหม่ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ

     ในการนี้ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ท่านใหม่ ได้ขึ้นกล่าวแถลง “นโยบายการบริหาร กรมแพทย์ทหารอากาศ “ ให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้รับทราบ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

     ทั้งนี้ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้กำหนดให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ ผ่านระบบ zoom เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : น.ส.วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร 2-0008

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev