นอ.หญิง พันธิภา วิวัฒนขจรสุข ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมองค์กร กวป.พอ.พร้อมคณะฯ ได้นำเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้จำนวน ๑๒ ลังและเงินจำนวน ๔,๕๐๐ บาท ร่วมบริจาคเนื่องในกิจกรรม"กวป.พอ.จิตอาสา ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง" ณ "สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ พร้อมกันนี้ได้ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือของสมาชิก บ้านพักฉุกเฉินอีกด้วย

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : น.ส.วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร 2-0008

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev