พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการดำเนินการของวัด สถานศึกษา และหน่วยงานของกองทัพ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัวทั่วประเทศ จำนวนเงิน ๙๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดหาชุดป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ และเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชการกุศล      เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๔ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ ส.ค.๖๔

          ในการนี้ กองทัพอากาศได้นำเงินพระราชทาน จำนวนเงิน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ชุดป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) จำนวน ๓,๓๓๓ ชุด และปรอทวัดไข้ดิจิตอล จำนวน ๑,๐๐๐ อัน และในโอกาสนี้ ได้นำไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน ๙๓๑ เครื่อง มอบให้แก่ กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการของโรงพยาบาลสนามในความรับผิดชอบ โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และนาวาอากาศเอก ชวลิต ดังโกสินทร์ รองเสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีรับมอบฯ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

          ทั้งนี้ กรมแพทย์ทหารอากาศ จะได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ นำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ยังความปลื้มปีติ แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนผู้มารับบริการ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนยาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
ขอพระบรมราชานุญาต กราบพระบาท ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : น.ส.วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร 2-0008

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev