วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔) พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานรับมอบห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ เกณฑ์สีเหลืองและสีแดง ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

           สำหรับห้อง ICU ความดันลบดังกล่าว จะช่วยลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่น รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากมีหลักการทำงาน ที่มีการปรับแรงดันภายในห้องให้ต่ำกว่าภายนอก เพื่อไม่ให้อากาศภายในห้องที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่แพร่กระจายออกไป ซึ่งห้องความดันลบจะบำบัดอากาศจนปราศจากเชื้อก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก และสามารถกักกันเชื้อโรคให้อยู่ในบริเวณที่ควบคุมได้ ทำให้พื้นที่ในโรงพยาบาลมีความปลอดเชื้อ พร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ นวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) จำนวน ๑๐ ชุด หน้ากากอนามัย N-Breeze จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น และหน้ากากอนามัยชนิด KN95 จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดโอกาสการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มกำลังความสามารถต่อไป

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบของที่ระลึกและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพอากาศ ให้กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด้วย

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : น.ส.วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร 2-0008

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev