ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานพิธีรับมอบงานก่อสร้างปรับปรุงร้านค้าให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จาก บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด รวมมูลค่า 1,752,500 บาท

          ในการนี้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดร้านค้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดยมี คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และพลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ร้านค้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. (ตรงข้ามอาคารคุ้มเกศ)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : น.ส.วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร 2-0008

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev