พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท บริษัท ซีเค พาวเวอร์จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท พลอากาศโท โอม โมรินทร์ บริจาคในนาม พลอากาศเอก ดนัย โมรินทร์ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผู้แทนชุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๘ มอบเงินสนับสนุนจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อนำไปมอบให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

    ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศ พร้อมทั้งใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะผู้มีจิตกุศล  พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่ได้มอบเงินเพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับบริหารจัดการในการต่อสู้ COVID-19 ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสนับสนุนให้การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้ COVID-19 หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : น.ส.วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร 2-0008

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev