สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อปปี้) ประจำปี ๒๕๖๔

พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะแม่บ้านกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ คุณปัญญดาว  ธูปะเตมีย์ พร้อมด้วย คุณสุชีลา ศิริธรรมกุล อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ในโอกาสนำคณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้ามาจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อปปี๊) เนื่องในวันทหารผ่านศึก วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ให้แก่ข้าราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ และสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ เพื่อหารายได้เป็นสาธารณกุศลสมทบทุนสงเคราะห์  ครอบครัว ทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ที่ได้อุทิศตนปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการป้องกันประเทศชาติ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกรมแพทย์ทหารอากาศ  พร้อมด้วย พลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ  เข้าร่วมบริจาคเงินสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในครั้งนี้ เมื่อวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหาอากาศ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.อ.เฉลิมวงศ์  อัมพวา  ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev