พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแอลกอฮอล์เจลและไดอารี่ ให้กับ ๑๙ โรงพยาบาล

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ เป็นประธานในพิธีมอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน ๒,๐๓๐ หลอด และไดอารี่ จำนวน ๕๐ เล่ม ให้กับโรงพยาบาล จำนวน ๑๘ แห่ง และสถานพยาบาล จำนวน ๑ แห่ง รวมเป็น ๑๙ แห่ง เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ โดยมี พลอากาศตรีทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.อ.เฉลิมวงศ์  อัมพวา  ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev