กองทัพอากาศ จัดพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๔ และการแสดงการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ
------------------------------------
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๔ ในการนี้ พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมชมการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ ในพิธีเปิดการแข่งขันฯ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
โดยภายหลังพิธีเปิดการแข่งขันฯ กองทัพอากาศได้จัดการแสดงสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบินและหน่วยกำลังรบ เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องและประชาชนได้ทราบถึงคุณลักษณะ และขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัย ผ่านการจำลองการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบต่าง ๆ โดยศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้นำชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน กองทัพอากาศ (MERT,RTAF) ปฏิบัติการร่วมกับ EC725 เข้าร่วมแสดงการสาธิตการช่วยเหลือทางการแพทย์ของกองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจ HADR (EC725 & Medical Emergency Response team :MERT) ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ ๓ ที่กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับเกียรติเข้าร่วมการสาธิตในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

 

✨กองทัพอากาศ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคน อาวุธ กลยุทธ์ที่ฉลาด และสานต่อขีดความสามารถเพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ✨

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev