พลอากาศตรี ไกรเลิศ เธียรนุกุล เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง ปัญจฉัตร รัตนมงคล ผู้อำนวยการ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมฟังการประกวดผลงานคุณภาพ QCC ระดับ กองทัพอากาศ รอบ ๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ
โดยมีกลุ่มกิจกรรมของ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมประกวด จำนวน ๓ กลุ่ม ได้แก่
๑ กลุ่มรักฟัน จาก กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
๒ กลุ่ม EAGLE EYE จาก กองจักษุกรรมรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
๓ กลุ่ม Triple S จาก รพ.จันทรุเบกษา พอ.
timeline 20190709 212133 
 
timeline 20190709 212137
 
timeline 20190709 212140
 
timeline 20190709 212136
 
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev