พลอากาศตรี เกรียงไกร  โสธรชัย  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเกี่ยวกับการส่องกล้องทางเดินอาหาร เรื่อง " Advanced  EMR and ESD Workshop : Hands-on with live porcine models " สำหรับอายุรแพทย์ทางเดินอาหาร และศัลยแพทย์ส่องกล้อง  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๕  และศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร ชั้น ๔  อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดข  หมายประดิษฐ นทสส.พอ. โทร 2-0008

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev