โรคโคโรนาไวรัสในสัตว์เลี้ยง
......................................
               โรคโคโรนาไวรัสในสัตว์เลี้ยง เป็นไวรัสที่สามารถพบได้ในสัตว์และมนุษย์ มีหลายสายพันธุ์ ทั้งที่สามารถก่อโรคในสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว กระต่าย ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็มีไวรัสเป็นสายพันธุ์ของตัวเอง ไม่สามารถส่งผ่านไวรัสสู่สัตว์ต่างชนิดกันได้ แต่มีเชื้อไวรัสโคโรนาบางสายพันธุ์เท่านั้นที่ส่งต่อโรคมาถึงมนุษย์ได้
               ไวรัสโคโรนาในสุนัข เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบ ทำให้สุนัขมีอาการท้องเสีย อาเจียน และการทำงานของลำไส้ผิดปกติ ส่วนเชื้อไวรัสโคโรนาในแมว ก่อโรคกับระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารในแมว ซึ่งเชื้อโคโรนาที่ก่อโรคในสุนัขและแมวนั้นเป็นเชื้อคนละตัวกับเชื้อโคโรนา 2019(COVID-19) และ ไม่สามารถติดต่อมาสู่คนได้ ฝ่ายสัตวแพทย์ กวป.พอ.จึงขอประชาสัมพันธ์อาการ และการป้องกันโรคโคโรนาไวรัสในสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ฝสพ.กวป.พอ. โทร.๒-๕๐๗๙,๐ ๒๕๓๔ ๕๐๗๙

S 65724712

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.หญิง วรรณิศา หนุนดี จนท.ทสส.พอ. โทร 2-0008

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev