💉🐕🐈ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่สุนัขและแมว
👩🏻‍⚕️ฝ่ายสัตวแพทย์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
ขอประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ข้าราชการ ทอ.และผู้ที่มีสัตว์เลี้ยง
นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคเพื่อเป็นการควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
🐶โดยวัคซีนป้องกันโรคหลักในสุนัข ได้แก่ วัคซีนพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันโรค ๕ โรค
🐱ส่วนวัคซีนป้องกันโรคหลักในแมว ได้แก่ วัคซีนพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันไข้หัด-หวัดแมว
☎️โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝสพ.กวป.พอ.โทร ๒-๕๐๗๙, ๐-๒๕๓๔-๕๐๗๙

S 65724704

S 65724705

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.หญิง วรรณิศา หนุนดี จนท.ทสส.พอ. โทร 2-0008

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev