💉🐕🐈ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่สุนัขและแมว
👩🏻‍⚕️ฝ่ายสัตวแพทย์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
ขอประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ข้าราชการ ทอ.และผู้ที่มีสัตว์เลี้ยง
นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคเพื่อเป็นการควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
🐶โดยวัคซีนป้องกันโรคหลักในสุนัข ได้แก่ วัคซีนพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันโรค ๕ โรค
🐱ส่วนวัคซีนป้องกันโรคหลักในแมว ได้แก่ วัคซีนพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันไข้หัด-หวัดแมว
☎️โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝสพ.กวป.พอ.โทร ๒-๕๐๗๙, ๐-๒๕๓๔-๕๐๗๙

S 65724704

S 65724705

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.หญิง วรรณิศา หนุนดี จนท.ทสส.พอ. โทร 2-0008

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev