โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)
เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และติดจากคนสู่คนได้ พบมากในประเทศแถบแอฟริกากลาง และแอฟริกาตะวันตก มักเกิดจากการเดินทางระหว่างประเทศ หรือการนำเข้าสัตว์ที่ติดเชื้อ ระยะฟักตัวของเชื้อประมาณ ๗ - ๑๔ วัน อาจนานถึง ๒๑ วัน
 
อาการ และอาการแสดง
 🤒  มีไข้ หนาวสั่น
 🤯  ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
 😖  ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง
 😵  ต่อมน้ำเหลืองโต
 🧐  ผื่นตามร่างกาย
 
การป้องกัน🎯
 🙅 หลีกเลี่ยงการสัมผัส เลือด สารคัดหลั่ง ตุ่มหนอง ของสัตว์
 🤷  หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก
 🙋  หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
 🤦  ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง
 
🦠กรณีเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตติดโรค ต้องทำการคัดกรอง และเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา ๒๑ วัน หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที และทำการแยกกัก เพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อ
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ 
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
S 61809346
 
  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev