แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเมื่อทราบผลตรวจ ATK

ผลตรวจ ATK เป็นบวก แสดงว่า มีการติดเชื้อ ไม่จำเป็นต้องตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ซ้ำ
✳️ หากเป็นกำลังพล ทอ.และครอบครัว ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้ติดต่อ Line ID : @hirtaf เพื่อเข้า Home isolation ทอ.
✳️ หากเป็นกำลังพล ทอ.และครอบครัว ในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถประสาน รพ.กองบิน เพื่อรับคำแนะนำในการรักษาตามแนวทางของแต่ละจังหวัด
✳️ หากไม่ใช่กำลังพล ทอ.และครอบครัว ให้ติดต่อ สปสช.โทร.๑๓๓๐ เพื่อรับการดูแล และแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation)

ผลตรวจ ATK เป็นลบ แสดงว่า ยังไม่พบการติดเชื้อ ให้กักตัวต่อจนครบ ๗ วัน และสังเกตอาการต่อ ๓ วัน รวมเป็นเวลา ๑๐ วัน
❇️ หากไม่มีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ให้กักตัวที่บ้าน สังเกตอาการต่อ ๓ วันจนครบ ๑๐ วัน และให้ตรวจ ATK ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
❇️ หากมีความจำเป็นต้องไปทำงาน ให้แยกพื้นที่กับผู้อื่น แยกรับประทานอาหาร งดไปสถานที่สาธารณะ งดใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal prevention อย่างเคร่งครัด และให้ตรวจ ATK ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
❇️ หากมีอาการผิดปกติให้ตรวจ ATK ทันที หากผลเป็นลบให้ตรวจซ้ำอีกครั้งใน ๒ - ๓ วัน
ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 01

02

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev