กวป.พอ.ขอแจ้งงดตรวจสุขภาพทุกภารกิจช่วงเช้า

เรียน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ.
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอแจ้งงดตรวจ สุขภาพ ** ทุกภารกิจ ช่วงเช้า **
✅ ในวันที่ ๗-๑๑ มี.ค.๖๕, ๑๖-๑๘ มี.ค.๖๕, ๒๑-๒๒ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐
✅ และในวันที่ ๒๕-๒๗ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐
เนื่องจากตรวจบรรจุบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วน ทอ.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องประเมินผล โทร.๒-๒๖๐๐, ๒-๔๔๑๐
01
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev