ออกกำลังกาย ต้านโควิด-๑๙

 “อยู่บ้านไม่นิ่งดูดาย ออกกำลังกาย ต้านโควิดกัน” 
          ๕ กิจกรรม ออกกำลังกายง่าย ๆ ที่บ้าน “เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน”  ได้แก่                                            
                   ๑.เดินเร็ว หรือวิ่งเหยาะ ๆ วนไปรอบบ้าน
                   ๒.กระโดดเชือก ใช้พื้นที่น้อย เรียกเหงื่อได้อย่างดี
                   ๓.เต้นแอโรบิค เปิดคลิปเต้นตามความชอบได้ที่บ้าน
                   ๔.เล่นโยคะ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายความเครียด
                   ๕.บอดี้เวท กิจกรรมสร้างความแข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อและหัวใจ
          ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๐๗๗, ๒-๖๐๗๗ ที่มา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 01
 
02
 
01
 
03
 
04
 
05
 
06 
 
07 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev