การตรวจ Antigen Test Kit ด้วยตนเอง

 การตรวจ Antigen Test Kit ด้วยตนเอง เป็นการตรวจหาเชื้อโควิดที่สะดวก รวดเร็ว และทำได้ง่าย ผู้ตรวจต้องมีความเข้าใจ และสามารถทำได้อย่างถูกต้อง โดยชุดของ Antigen Test Kit ๑ ชุด ประกอบด้วย
           - แผ่นทดสอบ
           - หลอดดูด
           - น้ำยา
           - ไม้พันสำลี
           - หลอดตัวอย่าง
วิธีการตรวจ
          ๑.เทน้ำยาลงในหลอดตัวอย่าง
          ๒.นำไม้พันสำลีแหย่จมูกไปตามแนวฐานจมูก โดยความลึกจากระยะปลายจมูกถึงหน้าใบหู ประมาณ ๒ ซม. 
          ๓.นำไม้พันสำลีมาใส่หลอด หมุนวนในน้ำยา ประมาณ ๕ ครั้ง
          ๔.นำหลอดดูดน้ำยาลงในช่อง ประมาณ ๒ - ๓ หยด
การแปลผล
          - ขีดสีแดง ขึ้นเฉพาะแถบ C หมายถึง ผลลบ ไม่พบการติดเชื้อโควิด-๑๙ หากมีประวัติเสี่ยง ควรแยกกักตัวไว้ก่อน และทดสอบซ้ำภายหลัง ๓ - ๕ วัน และหากมีอาการป่วยคล้ายโรคโควิด-๑๙ ให้ทดสอบซ้ำทันที
          - ขีดสีแดง ขึ้น ๒ แถบ (T และ C) หมายถึง ผลบวก กำลังติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้แยกกักตัวเอง แจ้งผู้ใกล้ชิดให้ทราบความเสี่ยง และแจ้งหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
          - กรณีไม่ปรากฏแถบอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สงสัยอาการ แนะนำให้ทำการทดสอบใหม่อีกครั้ง
 
          ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ ที่มา : ศูนย์ข้อมูล Covid-19 และคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
 
ATK Self Test2
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev