การใช้ไม้พันสำลี Swab อย่างถูกวิธี สำหรับตรวจ Antigen Test Kit

          วิธีการใช้ไม้พันสำลี Swab อย่างถูกวิธี สำหรับตรวจ Antigen Test Kit
               ๑.นั่งศีรษะตรง ไม้ต้องเงยหรือก้ม
               ๒.แหย่ไม้พันสำลี ไปตามแนวของฐานจมูก หรือแนวขนานกับเพดานปาก จนรู้สึกว่าชนกับส่วนหลังของโพรงจมูก
               ๓.ความลึกจากปลายจมูกถึงหน้าใบหู ประมาณ ๒ เซนติเมตร
               ๔.ค้างไม้พันสำลีไว้ ๕ วินาที และหมุนประมาณ ๕ รอบ
          ข้อควรระวัง
               - ไม่แหย่ไม้พันสำลีขึ้นไปตามดั้งจมูก
               - ไม่ดันไม้พันสำลี เมื่อรู้สึกว่าชนกับสิ่งกีดขวาง
          ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
 
01
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev