หลังฉีดวัคซีน COVID-19 ปฏิบัติตัวอย่างไร?

หลังฉีดวัคซีน COVID-19 ปฏิบัติตัวอย่างไร?
ก่อนกลับบ้าน ๓๐ นาที 
     - สังเกตอาการข้างเคียงที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19
  
เมื่อกลับถึงบ้าน
     - ถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยมากให้รับประทานยาพาราเซตามอล ขนาดตามน้ำหนักตัว ๑๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม (๕๐๐ มิลลิกรัม/๕๐ กิโลกรัม) ทุก ๔ – ๖ ชั่วโมง
** ห้ามรับประทานยาจำพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
 
หลังฉีดวัคซีน ๒๔ ชั่วโมง
     -  ห้ามดื่มสุรา 
     -  ห้ามสูบบุหรี่ 
     -  ดื่มน้ำเยอะ ๆ 
     -  พักผ่อนให้เพียงพอ 
     -  ไม่ควรออกกำลังกาย หรือทำงานหนัก
 
หลังฉีดวัคซีน ๓ วัน
     - โอกาสแพ้ และผลข้างเคียงจากวัคซีนจะน้อยมาก ควรสังเกตอาการให้ครบ ๓๐ วัน
 
** หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก ปากเบี้ยว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
    
      ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ 
      ที่มา : กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

02

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev