ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 ปฏิบัติตัวอย่างไร?

ควรฉีดห่างกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๑ เดือน 
๒ วันก่อนฉีดวัคซีน
     - นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
     - งดออกกำลังกายหนัก ๆ
วันฉีดวัคซีน
     - ควรดื่มน้ำอย่างน้อย ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ซีซี
     - งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ
     - สวมเสื้อที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีน และฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัด
     - ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ให้กินตามปกติ และเมื่อฉีดยาแล้วให้กดตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก ๑ นาที
ก่อนรับวัคซีน : ควรให้ข้อมูลประวัติการรักษาตามความเป็นจริง เช่น โรคประจำตัว อาการแพ้ยา และข้อมูลสุขภาพที่จำเป็น
สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ แล้ว ต้องการจะฉีดวัคซีนให้เว้นระยะ ๓ เดือน
     ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ 
     ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

01

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev